Comet

Oameni de oțel

Profil T laminat

Profil T cu aripi egale şi muchii rotunjite, laminat la cald.

Dimensiuni:

  • a = b = 30 ÷ 50 mm
  • s = 4 ÷ 6 mm

Standard de execuţie: SR EN 10055

Calitate material: cf. SR EN 10025

DIMENSIUNE GREUTATE U.M.
30 1,8 kg/ml kg.
40 2,42 kg/ml kg.
50 3,77 kg/ml kg.