Comet

Oameni de oțel
otel-rotund

Oţel rotund

Bare rotunde de oţel laminat la cald.

Dimensiuni:

  • Diametru: a = 5 ÷ 300 mm

Standard de execuţie: SR EN 10060

Calitate material: cf. SR EN 10025

 

DIMENSIUNE GREUTATE U.M.
8 0,4 kg/ml kg.
10 0,62 kg/ml kg.
12 0,89 kg/ml kg.
14 1,21 kg/ml kg.
16 1,58 kg/ml kg.
18 2 kg/ml kg.
20 2,47 kg/ml kg.
22 2,98 kg/ml kg.
24 3,55 kg/ml kg.
25 3,85 kg/ml kg.
26 4,17 kg/ml kg.
27 4,5 kg/ml kg.
28 4,83 kg/ml kg.
30 5,55 kg/ml kg.
32 6,31 kg/ml kg.
34 7,13 kg/ml kg.
36 7,99 kg/ml kg.
38 8,9 kg/ml kg.
40 9,87 kg/ml kg.
42 10,88 kg/ml kg.
45 12,4 kg/ml kg.
48 14,21 kg/ml kg.
50 15,4 kg/ml kg.
56 19,5 kg/ml kg.
60 22,5 kg/ml kg.
65 26,05 kg/ml kg.
70 30,21 kg/ml kg.
75 34,68 kg/ml kg.
80 39,5 kg/ml kg.
90 39,5 kg/ml kg.
95 55,64 kg/ml kg.
100 61,65 kg/ml kg.
110 74,6 kg/ml kg.
120 88,78 kg/ml kg.
130 104,2 kg/ml kg.
140 120,84 kg/ml kg.
150 138,72 kg/ml kg.
160 157,83 kg/ml kg.
180 200 kg/ml kg.
200 246,62 kg/ml kg.